Starke Härm de (Anti?)held / Strong Härm the (Anti?)hero

Sassisk “Starke Haarm was ‘n groote kerel, wal ‘n kop grooter as ‘n aner mensk en stark – o hie was zoo stark. Doe hie nog hen school gunk, dus er gien jong met hum vecht’n, want hie kun ze aalmaol an. Gienien kun ‘t teeg’n hum holl’n. Laoter doe kun hie zoo wark’n, dat…

De Roggemoder / Lady of the Rye

Sassisk Kinders mogen höär en bült neet doon. Neet eaten vöär et åvendsmål, neet rennen in höär sündagske påskepronk, neet med dee katholiske lüde spöylen, dår wy protestanten binnen – ju kennen et al, en villicht vorbeyden ju now al jun eygen kröyst disse såken. En kinders lüüsteren good når ow, höär. See weyten doch,…

Licht in et Düüster / Light in the Dark

Sassisk Dit is een düüstere tyd. Neet allennig dår et vrug dunker wurdt, mor ouk in bildspråk. Der is een sood grummel um wearldpolitik, um et vorslimmerende klimat, en villicht en nye ekonomiske resessioon. Tja, der is nikswat med to doon: et leven is endlik, en wy allen kummen elke dag styver up unse doud,…

Vöärloupen uut de Tyd / Omens about our Last Hour

Sassisk Vöärloupen. Et sel toch skyr weasen, as wy unse wyrd weyten kinnen döär wat of wy seen in de wearld um us hin? Et perbleam is, meynstyds doon wy neet een sood med dee vöärloupen dee vöär us loupen, en anders to låt. Of, villicht, berüsten wy uns in et onvormydelike. Kyk mor eyns…

Maank Peten / Between Petes

Sassisk Wat ik ju töt no to seyn låten heb binnen eyglyks körte lapkes tekst, ouk allenig van uut et Grönnegerland. Körte sagen, wat ouk definitsy van en sage is: en körte vortelling, süms neet mear as en lüddeke meadedeylen. Wårelk groute episke sassiske dichtwarken binnen der neet vöäl. Heliand meskeen, of sümmige dichters van…