Starke Härm de (Anti?)held / Strong Härm the (Anti?)hero

Sassisk “Starke Haarm was ‘n groote kerel, wal ‘n kop grooter as ‘n aner mensk en stark – o hie was zoo stark. Doe hie nog hen school gunk, dus er gien jong met hum vecht’n, want hie kun ze aalmaol an. Gienien kun ‘t teeg’n hum holl’n. Laoter doe kun hie zoo wark’n, dat…