Smyt Med de Byle! / Throw the Axe!

Meyr as en jår haer gav et en blogpost van myn hand um rysen, dee höyvels in et landskop makeden. Eyrlyks, ik har my dår ouk en mål um publiceard in et tydskrivt Vertelcultuur in tydstyden haer. Mor good, in dee blogpost har ik my mor de hälvt van et geskicht daalgeaven. Dee twey vortellingen,…

De Roggemoder / Lady of the Rye

Kinders mogen höär en bült neet doon. Neet eaten vöär et åvendsmål, neet rennen in höär sündagske påskepronk, neet med dee katholiske lüde spöylen, dår wy protestanten binnen – ju kennen et al, en villicht vorbeyden ju now al jun eygen kröyst disse såken. En kinders lüüsteren good når ow, höär. See weyten doch, dastu…

Olders, wat doon wy der med? / Parents, what to do with them …

“Dor is mal ’n Prinz wäst, den sien Vadder bleew dot, un dunn kreeg’ hei ’n Steifvadder. Un as nahst sien Mudder dotbleew, kreeg’ hei ok noch ‘ne Steifmudder dortau. Dei beiden hebben em all’t Mœgliche toleeden dan. Dunn het dei Jung’ sick utkleed’t un is heimlich wegloopen.” Siegfried Neumann, Plattdeutsche Märchen: Volkserzählungen aus Mecklenburg…

Et Licht van de Doud / The Light of Death

“… doe vuur n joar of wat teruw he’w nog wa iets zeen, ik zei, dat har wat met veur te maakn. De vrouw en ik hebt heb zeen, ne grote ballon, ne grote veurbal as t ware, zo opkomn, God, zeg he, mien zuster hef t zölfde zeen, zeg he, ik zeg, hoe kan…

Et Pankookwichtke / The Pancake Girl

As folklorist arbeid ik et leevst med autentyke bornen. Dårmed meyn ik bornen, dee direkt upteykend binnen vanuut een originale spreaker. Süks een spreaker kin elkeneyn weasen: dyn eygen ma of muke, dee meneyr van een stråt of wat wyder, dee boor wyd vurd up syn boordery, kinder up et skoulplein – nööm et mor….

Vöärloupen uut de Tyd / Omens about our Last Hour

Vöärloupen. Et sel toch skyr weasen, as wy unse wyrd weyten kinnen döär wat of wy seen in de wearld um us hin? Et perbleam is, meynstyds doon wy neet een sood med dee vöärloupen dee vöär us loupen, en anders to låt. Of, villicht, berüsten wy uns in et onvormydelike. Kyk mor eyns een…