Et Licht van de Doud / The Light of Death

“… doe vuur n joar of wat teruw he’w nog wa iets zeen, ik zei, dat har wat met veur te maakn. De vrouw en ik hebt heb zeen, ne grote ballon, ne grote veurbal as t ware, zo opkomn, God, zeg he, mien zuster hef t zölfde zeen, zeg he, ik zeg, hoe kan…

Licht in et Düüster / Light in the Dark

Dit is een düüstere tyd. Neet allennig dår et vrug dunker wurdt, mor ouk in bildspråk. Der is een sood grummel um wearldpolitik, um et vorslimmerende klimat, en villicht en nye ekonomiske resessioon. Tja, der is nikswat med to doon: et leven is endlik, en wy allen kummen elke dag styver up unse doud, welks,…

Et Pankookwichtke / The Pancake Girl

As folklorist arbeid ik et leevst med autentyke bornen. Dårmed meyn ik bornen, dee direkt upteykend binnen vanuut een originale spreaker. Süks een spreaker kin elkeneyn weasen: dyn eygen ma of muke, dee meneyr van een stråt of wat wyder, dee boor wyd vurd up syn boordery, kinder up et skoulplein – nööm et mor….

Vrouwlüü en höär Richtige Stea / Women and their Right Place

Vrouwlüü bekoaren de fantasy van een sood lüü (m/v/a). Oft is afspeiglen hyrvan in folklore swår eyndimensjonål. As vrouwlüü posityv waardeard worden, dan binnen et moders of püre mågden, sünder eynige smet. As et negotyv is, dan binnen et moddwillige lüstobjekten of kwaie heksen. Ho et ouk weasen mag, vrouwlüü binnen in volksvortellingen oft objekten…

Vöärloupen uut de Tyd / Omens about our Last Hour

Vöärloupen. Et sel toch skyr weasen, as wy unse wyrd weyten kinnen döär wat of wy seen in de wearld um us hin? Et perbleam is, meynstyds doon wy neet een sood med dee vöärloupen dee vöär us loupen, en anders to låt. Of, villicht, berüsten wy uns in et onvormydelike. Kyk mor eyns een…

Rüstige Rysen / Gentle Giants

Wat ik my de leste jåren oft prakkeseier, is wår of wearld vut kümt. Et düt my der neet um of wy dårmed us uutvögeln kinnen wat of us mål yn leavent is, dår glööv ik my neet hard up. Wat of ik my wichtiger neam, is dat ter neet en soad vortellingen binnen dee…